Retourbeleid

herroepingsrecht

Deze bepaling geldt uitsluitend voor de verkoop op afstand aan consumenten. Deze bepaling is dus niet van toepassing op aankopen die binnen een handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen, noch voor aankopen door rechtspersonen.

De overeenkomst kan zonder opgave van redenen herroepen worden binnen de 14 dagen vanaf de levering.

Voor kleine toestellen, heeft de klant de keuze:

a) Ofwel brengt hij de goederen, samen met de factuur of het kasticket, terug naar de winkel binnen de 14 dagen na de levering.

b) Ofwel meldt hij binnen de 14 dagen vanaf de levering schriftelijk de uitoefening van het herroepingsrecht. De mededeling kan per e-mail verstuurd worden aan

SALES@BEAUTYAMBITIONS.EU

of per post aan SGBC BVBA, Kalkoven 16, 1820 Melsbroek. Vervolgens ontvangt de klant instructies om het goed onverwijld, en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de melding van herroeping:  - op onze kosten terug te sturen, hij ontvangt na keuze via post een mail die hij mee met de post stuurt

Voor grote toestellen dient de klant binnen 14 dagen na levering de uitoefening van het herroepingsrecht melden per e-mail aan

SALES@BEAUTYAMBITIONS.EU

of per telefoon op het nummer 0471 65 74 50. Vervolgens wordt een afspraak gemaakt.  Voor de transportkosten wordt een bedrag van 40 € aangerekend aan de klant.  De toestellen dienen door de klant klaargezet te worden voor transport

Na ontvangst van de melding van uitoefening van het herroepingsrecht en na ontvangst van het toestel, stuurt SGBC BVBA een bevestigingsmail.

De goederen dienen teruggestuurd te worden in de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in originele staat. De klant is aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Hij dient de goederen dan ook met gepaste zorg te hanteren en te inspecteren.

Binnen de 14 dagen nadat SGBC BVBA op de hoogte gesteld werd van de beslissing tot herroeping, worden alle betaalde bedragen (desgevallend verminderd met de bovenvermelde transportkosten en waardevermindering) terugbetaald in de vorm van een waardebon. Bij afgifte van kleine toestellen in de winkel, kan de klant ook opteren om onmiddellijk vergoed te worden onder de vorm van een waardebon. Er wordt echter geen cash geld teruggeven aan de kassa.

SGBC BVBA kan wachten met terugbetaling in waardebon tot wij de goederen hebben teruggekregen.

 Politique de retour (FR)

 retUrN POLICY (ENG)